Podmínky ubytování ve Wizard´s clubu

V případě vašeho zájmu o ubytování ve Wizard´s clubu si pozorně přečtěte následující informace, neboť platbou rezervační zálohy současně deklarujete akceptaci těchto podmínek včetně výše stornopoplatků při zrušení rezervace nebo zkrácení pobytu !!!

Důrazně upozorňujeme na to, že je vždy třeba, aby vaše objednávka byla potvrzena i ubytovatelem. Teprve tím se rezervace stává závaznou oboustranně.

____________________________________________________________________________________

 

VOLNÉ UBYTOVÁNÍ

Ubytování ve Wizard´s clubu je možno rezervovat a následně realizovat za těchto podmínek:

 

1/ zasláním závazné  objednávky  prostřednictvím rezervačního formuláře

2/ složením  zálohy  ve výši 200 - 800 Kč / pokoj / den - dle typu pokoje a období rezervace. Při objednávce pouze na 1 či 2 noci je třeba uhradit předem celou částku za objednané služby (potřebné údaje obdržíte od pronajimatele při potvrzení vaší rezervace).
V závislosti na termínu může být v individuálních případech rezervace domluvena i bez platby zálohy - tato možnost vždy závisí na rozhodnutí pronajimatele a nelze ji nárokovat

3/ doplatek do plné výše ceny je splatný nejpozději hotově na počátku pobytu

4/ ubytovat se lze v den příjezdu od 16 hodin, pokoj je třeba uvolnit v den odjezdu do 10 hodin, v závislosti na provozních podmínkách je možno po dohodě s ubytovatelem stanovit  časy příjezdu i odjezdu  individuelně (mimo hlavní sezonu)

5/ klient nese  odpovědnost za případné škody, způsobení jím nebo jej doprovázejícími dětmi a domácími zvířecími mazlíčky pronajimateli i dalším osobám ubytovaným v penzionu

6/ při opakovaném  porušování  stanovených  pravidel při ubytování se psem  může být klient vyzván k ukončení pobytu bez náhrady za nevyčerpané služby

 

Stornopoplatky pro volné ubytování:

 

zrušení rezervace  před příjezdem:

více jak 59 dní

  10%  zaplacené zálohy

 

59 - 30 dní

  50%  zaplacené zálohy

 

méně než 30 dní

100%  zaplacené zálohy

 

V případě ukončení pobytu  před uplynutím doby, na kterou byl sjednán: 50%  ceny nečerpaného ubytování - za podmínky, že o zkrácení pobytu je ubytovatel  informován alespoň 24 hodin kupředu  (tzn. nejpozději do 10 hodin v den, který předchází dni předčasného odjezdu). V opačném případě je částka nevratná.

verze pro tisk

____________________________________________________________________________________

 

LYŽAŘSKÉ BALÍČKY (Hochficht, Lipno - Kramolín a Frymburk)

Lyžařský pobyt je možno rezervovat a následně realizovat za těchto podmínek:

 

1/ zasláním závazné  objednávky  prostřednictvím příslušného rezervačního formuláře

2/ složením  zálohy  ve výši 70% z ceny objednaného balíčku (potřebné údaje obdržíte od ubytovatele při potvrzení vaší rezervace)

3/ doplatek  do celkové ceny je splatný hotově na počátku pobytu

4/ při uplatnění nároku na kalkulaci balíčku v cenách pro dítě je třeba  stáří dítěte  doložit, rozhodující je rok narození dítěte

5/ dítě do 3 let  bez nároku na vlastní lůžko a další služby má pobyt zdarma v případě ubytování v pokoji v doprovodu 2 platících osob

6/ ubytovat se lze v den příjezdu  od 16 hodin, pokoj je třeba uvolnit v den odjezdu  do 10 hodin

7/ klient nese  odpovědnost za případné škody, způsobení jím nebo jej doprovázejícími dětmi  pronajimateli i dalším osobám ubytovaným v penzionu

 

Stornopoplatky pro balíčky Hochficht, Lipno - Kramolín a Frymburk:

 

změna služeb  objednaných v balíčku

před čerpáním služby

změna typu skipasu, zrušení skibusu

 

více jak 30 dní

zdarma

 

30 - 15 dní

10%  ceny měněných služeb

 

méně jak 15 dní

nelze

 

zrušení rezervace  před příjezdem

více jak 30 dní

  10%   zaplacené zálohy

 

30 - 16 dní

  25%   zaplacené zálohy

 

15 - 10 dní

  50%   zaplacené zálohy

 

méně než 10 dní

100%   zaplacené zálohy

 

V případě  ukončení pobytu  před uplynutím doby, na kterou byl sjednán,  nelze nárokovat navrácení částky  za nečerpané služby.

verze pro tisk

____________________________________________________________________________________

 

SILVESTROVSKÝ BALÍČEK 2015

Silvestrovský pobyt je možno rezervovat a následně realizovat za těchto podmínek:

 

1/ zasláním závazné  objednávky  prostřednictvím příslušného rezervačního formuláře

2/ složením  zálohy  v částce 1000 Kč/osoba v případě rezervace do 15.11.2015 (potřebné údaje obdržíte od ubytovatele při potvrzení vaší rezervace) a  doplacením ceny  pobytu nejpozději do 30.11.2015

3/ zaplacení celé ceny pobytu  v případě rezervace po 15.11.2015

4/ při uplatnění nároku na kalkulaci ceny služeb pro dítě do 3 či 10 let je třeba  stáří dítěte  doložit, rozhodující je věk dosažený ke dni počátku pobytu

5/ dítě do 3 let  bez nároku na vlastní lůžko a další služby má pobyt zdarma v případě ubytování v pokoji v doprovodu 2 platících osob

6/ ubytovat se lze v den příjezdu  od 16 hodin, pokoj je třeba uvolnit v den odjezdu do 10 hodin

7/ klient nese  odpovědnost za případné škody, způsobení jím nebo jej doprovázejícími dětmi pronajimateli i dalším osobám ubytovaným v penzionu

 

Stornopoplatky pro balíček Silvestr:

 

zrušení rezervace  v termínu do:  

31.10.2015

  10%  zaplacené zálohy

 

15.11.2015

  25%  zaplacené zálohy

 

30.11.2015

  50%  zaplacené zálohy

 

po 30.11.2015

100%  již zaplacené částky

 

V případě  ukončení pobytu  před uplynutím doby, na kterou byl sjednán,  nelze nárokovat navrácení částky  za nečerpané služby.

verze pro tisk